FYZIO ° MASÁŽE pro ženy

                               &           

             individuální zdravotní tělesná výchova, instruktáž a nácvik pro prevenci a autoterapii, poradenství v oblasti udržování
             fyzické a duševní kondice

                                                                    ° ° ° o s o b n í   a  i n d i v i d u á l n í   p ř í s t u p ° ° °

OBJEDNÁVKY:     Tel.: 603 184 294 (po-ne do 20:00), emailem fyzio@boncon.cz (též viz KONTAKT

Poskytovaná péče: MASÁŽE - mobilizační a měkké techniky, ošetření bolestivých spoušťových bodů (trigger points),
                                  uvolnění blokád a svalových spasmů, reflexních změn a myogelóz, péče o plosky nohou atd.

                                  INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA - kompenzační, vyrovnávací, dechová, stabilizační,
                                  kondiční, protažení zkrácených a posílení oslabených svalových skupin (svalové dysbalance), zvětšení
                                  rozsahu kloubní 
pohyblivosti a rozsahu pohybů páteře, péče o nožní klenbu, vbočené palce (hallux
                                  valgus, ev. hallux rigidus), náprava vadného držení těla, skoliózy, zvětšené bederní lordózy, zvětšené
                                  hrudní kyfózy atd.

                                  - dle potřeby: zaměření celkové i na jednotlivé tělesné segmenty
                                  - konzultace, poradenství, edukace a nácvik pro prevenci a autoterapii  
                                  
IZTV plní jak terapeutickou, tak preventivní funkci.   
                                  
Cvičení je vhodné i pro osoby patřící do III. zdravotní skupiny dle zdravotnické klasifikace.  
                                 
                                  KONZULTACE, PORADENSTVÍ, INSTRUKTÁŽ, NÁCVIK
                                
Nejčastější obtíže: bolesti šíje, zad, svalů a svalových úponů, tenzní bolesti hlavy, spasmy a ztuhlost svalového aparátu,
                                 omezení rozsahu kloubní pohyblivosti
, obtíže vzniklé 
na základě zaměstnání sedavého typu,
                                 nesprávných pohybových stereotypů, jednostranné zátěže, degenerativních změn pohybového ústrojí,
                                 poúrazových a pooperačních stavů a vrozených vad, svalová únava, vadné držení těla, plochonoží,
                                 skoliózy páteře a její další patologická zakřivení, důsledky psychického napětí a stresu a další                                
Provozní doba:       Mou snahou je přizpůsobit se Vašim časovým možnostem, kontaktujte mne a domluvíme vhodný termín.
                                 Nejfrekventovanější časy pro objednání bývají mezi 14 - 18 hod.

Platba:                     Na místě hotově nebo kartou, možnost platby předem na účet (faktura) či dárkovým poukazem.

Kontraindikace:       nádorová onemocnění, vyšší stádium těhotenství, horečnaté, infekční a akutní zánětlivá onemocnění,
                                 kožní hnisavé a plísňové afekce, čerstvá poranění, varixy (křečové žíly), bércové vředy a záněty žil,
                                 celková tělesná slabost

Co můžete mít s sebou: máte-li lékařské zprávy z předchozích vyšetření, přineste mi je, prosím, k nahlédnutí

Jednorázové hygienické potřeby, pomůcky a desinfekce: vždy k dispozici


Před objednáním můžete také nezávazně konzultovat
a ptát se mně prostřednictvím formuláře:

Copyright © 2020 | Jana Dobruská