Jana Dobruská

fyzioterapeut, výtvarná činnost, psychologie, arteterapie, pedagogika
předsedkyně spolku Bonum Consilium, z. s. (Praha 1, Hradčany)
místopředsedkyně Spolku Neruda, z. s. (Praha 1, Malá Strana)
členka spolku Dobrá Šatlava, z. s. (Praha 1, Hradčany)

Absolventka studia
°obor fyzioterapie (SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží, Praha 1, 1993)

°magisterský obor taneční a umělecká, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (státní zkoušky - biomedicínská část, společenskovědní
 část, etopedie, obhajoba diplomové práce na téma "Arteterapie v primární prevenci sociálně patologických jevů u pubescentů"), FTVS UK, 2005

°státní rigorózní zkoušky -  psychologie, filosofie, didaktika, pedagogika, obhajoba rigorózní práce na téma "Arteterapie v primární prevenci sociálně
 patologických jevů u pubescentů", FTVS UK, 2006

Další vzdělávání (od r. 2000)
roční certifikované studium "Diagnostiky a terapie funkčních poruch (manuální medicína)" (Česká lékařská společnost J.E. Purkyně) 
tříleté ucelené studium taneční a umělecké výchovy pro zdravotně postižené (FTVS UK) 
kurz "Základy komplexního psychosomatického přístupu v rehabilitaci" (MUDr. Jan Hnízdil)
specializační kurz "Komplexní terapie krční páteře" (Rehabilitační klinika Monada s.r.o.)
specializační kurz "Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (Rehabilitační klinika Monada s.r.o.)
specializační kurz "Komplexní terapie ramene" (Rehabilitační klinika Monada s.r.o.)
specializační kurz "Přehled některých metodik používaných ve fyzioterapii (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
specializační kurz "Senzomotorická stimulace" - 1. část (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
specializační kurz "Senzomotorická stimulace" - 2. část (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
kurz Feldenkraisovy metody (FTVS UK) 
kurz jógy (FTVS UK) 
I. celostátní konference sekce fyzioterapie a ergoterapie POUZP ČMS
specializační kurz "Diagnostika a terapie dysfunkce svalů pánevního dna" (Rehaspring, PhDr. Ingrid Špringrová, Ph.D.)
specializační kurz "Stabilizace páteře" (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
specializační kurz "Bobath koncept" (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
odborný seminář "Elektroterapie" (CENTROMED a.s., reg. MZČR)
odborný seminář "Komunikace nejen s pacienty" (CENTROMED a.s.) 
účast na 5. světové abilympiádě - osobní asistentka zdravotně postižených
kurz arteterapie a umělecké výchovy (FTVS UK, katedra kinantropologie)
kurz arteterapie, ergoterapie a umělecké výchovy (FTVS UK, katedra kinantropologie)
kurz didaktiky arteterapie (FTVS UK, katedra kinantropologie)
kurz muzikoterapie (PhDr. Jana Procházková, klin. psycholog, psychoterapeut, diagnostik)
atd.

Pedagogická praxe: 
Obchodní akademie pro tělesně postižené (Jánské Lázně)
Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla (Praha 1 - Malá Strana)
SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží a 5. května - externí vyučující předmětu fyzikální terapie
                                                                 - lektor rekvalifikačních kurzů fyzikální terapie pro zdravotní sestry
koordinátor a odb. dohled (fyzioterapie) nad studenty vyšších zdr. škol (Mills s.r.o., SZŠ a VZŠ 5. května)
+ vyučující předmětu fyzikální terapie - studenti univerzit (FTVS UK, Univerzita J. E. Purkyně)
výuka v dílnách Rehabilitačního ústavu Kladruby
výuka pracovní a výtvarné výchovy ve FN Královské Vinohrady, dětské odd. plastické chirurgie a popálenin 
výuka v chráněných dílnách družstev pro zdravotně postižené - DIPRA, DRUTĚVA, OBZOR
výuka v Pomocné škole Rooseveltova (Praha 6) 
lektorka výtvarných kurzů, arteterapeutické semináře pro studenty a pedagogy
lektorka Letních uměleckých dílen ve Velkých Losinách

Pracovní zkušenosti (fyzioterapie, 20 let):
Poliklinika Budějovická, odd. léčebné rehabilitace a vodoléčby (Praha)
Centromed a.s., vedoucí odd. léčebné rehabilitace a vodoléčby (Praha) 
Medicon a.s. + DTC (diagnosticko terapeutické centrum) Zelený Pruh - vedoucí klinik léčebné rehabilitace a fyzioterapie (Praha)
souběžně od r. 1993 dosud: OSVČ v oboru rekondice, regenerace a zdravotní tělesné výchovy

Copyright © 2020 | Jana Dobruská