1. Má odpovídající vzdělání.

2. Vyptává se a to i na věci, které zdánlivě nesouvisí s Vašimi obtížemi a staly se již dávno,
je diskrétní a jedná eticky.

3. Vnímá Vás a poslouchá, je citlivý, jeví zájem o Váš problém, nebagatelizuje Vámi sdělené,
neslibuje Vám "modré z nebe".

4. Zjišťuje a "pátrá" po příčinách Vašich obtíží a nabízí Vám k zamyšlení
možné zjištěné souvislosti.

5. Respektuje a podporuje Vás ve Vašich kompetencích, nesoudí Vás
a nevyžádaně Vás nehodnotí.

6. Je schopen stanovit diagnózu a zhodnotit Váš zdravotní stav.

7. Ví, k jaké konkrétní terapii přistoupí, seznámí Vás s tím a zasvětí Vás do toho "proč".

8. Má představu o prognóze a možném vývoji do budoucna.

9. Sleduje a kontroluje cíl, který jste si společně vytyčili.

10. Vysvětlí Vám jaké mohou nastat reakce na provedenou terapii
a upozorní Vás na možné komplikace.

11. Zajímá ho Vaše zpětná vazba a reakce na proběhlou terapii, aby mohl co nejlépe navázat
a optimalizovat další postupy.

12. Je schopen průběžně přizpůsobovat terapii na základě dosažených výsledků.

13. Dá Vám prostor se ptát a je schopen a ochoten Vám odpovídat.

14. Cítíte se s ním bezpečně a máte k němu důvěru.


Copyright © 2020 | Jana Dobruská